Velkommen til Børnepladsen i Silkeborg Kommune

På grund af sommerferien kan du forvente længere svartider end normalt

Opskrivning til dagpleje, vuggestue og børnehave
Log ind med NemID, og vælg fanen Dagtilbud.
(Bor du uden for Silkeborg Kommune, skal du opskrive dit barn uden at logge ind)

Indskrivning i SFO og klub
Log ind med NemID, og vælg fanen SFO og klub.
(Bor du uden for Silkeborg Kommune, skal du indskrive dit barn uden at logge ind)

Modulændring og udmeldelse
Log ind med NemID, og vælg fanen Min side og gå ind på barnets indmeldelsesforhold.

Økonomisk fripladstilskud
Log ind med NemID/MitID og vælg fanen Min side og gå ind på Indmeldelsesforhold/ansøg om økonomisk fripladstilskud.

Faktura information
Log ind med NemID og vælg fanen Min side og gå ind på kontaktoplysninger.

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID/MitID.


Klik her for borgerrollen
Link til tilgængelighedserklæring for Børnepladsen