Velkommen til Børnepladsen i Silkeborg Kommune

Opskrivning til dagpleje, vuggestue og børnehave
Log ind med NemID, og vælg fanen Dagtilbud.
(Bor du uden for Silkeborg Kommune, skal du opskrive dit barn uden at logge ind)

Indskrivning i SFO og klub
Log ind med NemID, og vælg fanen SFO og klub.
(Bor du uden for Silkeborg Kommune, skal du indskrive dit barn uden at logge ind)

Modulændring og udmeldelse
Log ind med NemID, og vælg fanen Min side og gå ind på barnets indmeldelsesforhold.

Økonomisk fripladstilskud
Log ind med NemID og vælg fanen Min side og gå ind på Indmeldelsesforhold/ansøg om økonomisk fripladstilskud.

Faktura information
Log ind med NemID og vælg fanen Min side og gå ind på kontaktoplysninger.

Kan du ikke ændre på dit barns indmeldelsforhold, bedes I prøve med den anden forældres NemID.

Problemer med behandling af økonomiske fripladsansøgninger
Da vi i øjeblikket har tekniske problemer med vores IT system, kan vi desværre ikke behandle ansøgninger om økonomisk friplads.
Dette betyder, at der i opkrævningen for februar ikke er medregnet eventuelle nye fripladsbevillinger. Så snart fejlen er fundet og rettet, vil modtagne fripladsansøgninger blive behandlet hurtigst muligt, og medregnes til næste måneds opkrævning.
Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte Dagtilbud.

Klik her for borgerrollen